XXIX Konferencja Naukowo-Techniczna AWARIE BUDOWLANE ICSF 2019

W dniach 20-24 maja 2019 r. w Międzyzdrojach odbyła się XXIX Konferencja Naukowo-Techniczna AWARIE BUDOWLANE. Instytut Techniki Budowlanej był jednym ze współorganizatorów konferencji.


W pracach Komitetu Naukowego konferencji uczestniczyli prof. dr inż. Lesław Brunarski oraz prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki.


Podczas Sesji IV Awarie Konstrukcji Żelbetowych referat plenarny pt. „Ocena bezpieczeństwa i trwałości budynków wielkopłytowych” zaprezentował dr inż. Robert Geryło – Dyrektor Instytutu.

Poza tym wygłoszone zostały następujące referaty przygotowane przez specjalistów ITB:

  • Zmiany uwarunkowań gruntowo-wodnych w okresie użytkowania obiektów jako przyczyna awarii budowlanych – studium przypadków - Tomasz Godlewski, Witold Bogusz, Łukasz Kaczyński
  • Przykład awarii budynku biurowego na terenie Górnego Śląska - Kazimierz Konieczny, Leszek Słowik
  • Sposób wzmocnienia budynku kościoła w aspekcie projektowanej eksploatacji górniczej - Marian Kawulok, Leszek Słowik, Leszek Chomacki, Łukasz Drobiec, Tomasz Niemiec
  • Pęknięcie sklepienia w budynku kościoła i podjęte działania w aspekcie dalszej eksploatacji górniczej - Marian Kawulok, Leszek Chomacki, Tadeusz Rutkowski
  • Wpływ niewłaściwego magazynowania i montażu przeszkolonych przegród przeciwpożarowych na ich skuteczność działania - Jacek Kinowski, Paweł Sulik, Bartłomiej Sędłak
  • Elewacje wentylowane. Pomyłki projektowe i wykonawcze wpływające na trwałość, funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania - Ołeksij Kopyłow

Na specjalnej sesji konferencji w dniu 21 maja br. zostało zaprezentowane najnowsze dzieło Profesora Lesława Brunarskiego – monografia pt. „Podstawy reologii konstrukcji z betonu”. Książka jest dostępna w sklepie internetowym Instytutu.


Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie: http://www.awarie.zut.edu.pl


W załączniku znajdą Państwo szczegółowy program konferencji.