ZABEZPIECZENIA WODOCHRONNE

KONTAKT MERYTORYCZNY

Telefon:

(22) 579 61 79

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

SEKRETARIAT

Telefon:

(22) 579 64 92

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Przeprowadzamy ekspertyzy w zakresie:

  • zabezpieczeń budowli i elementów budowli
  • właściwości techniczno-użytkowych wyrobów do izolacji wodochronnych
  • typowych błędów projektowo-wykonawczych w zakresie zabezpieczeń przed wodą i wilgocią
  • rozwiązywania problemów hydroizolacyjnych.