ZAKŁAD KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH, GEOTECHNIKI I BETONU

 • badania i ocena stanu technicznego oraz ekspertyzy konstrukcji budowlanych, w tym:
 1. zabezpieczanie istniejących i nowych obiektów budowlanych przed wpływami eksploatacji górniczej,
 2. rozpoznawanie podłoża dla potrzeb posadowień obiektów budowlanych,
 3. współpraca podłoża z fundamentami i obiektami inżynierskimi
 • obliczenia numeryczne w zakresie statyki i dynamiki konstrukcji oraz geotechniki i fundamentowania
 • badania i ocena właściwości użytkowych wyrobów oraz elementów budowlanych

Prace badawcze i eksperckie


OBIEKTY BUDOWLANE (KONSTRUKCJE BUDYNKÓW I BUDOWLI INŻYNIERSKICH)

 • weryfikacja projektów technicznych (konstrukcje)
 • zaawansowane obliczenia statyczno-wytrzymałościowe
 • diagnostyka konstrukcji i badania in situ (w tym badania nieniszczące)
 • monitoring ustroju konstrukcyjnego i interpretacja wyników
 • ustalanie przyczyn awarii lub katastrof budowlanych
 • ocena stanu technicznego oraz bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji
 • zalecenia dotyczące napraw i/lub wzmocnień konstrukcji

OBIEKTY POSADOWIONE NA TERENACH EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

 • ocena stanu technicznego budynków i ekspertyzy konstrukcji budowlanych poddanych wpływom działalności górniczej
 • analizy zabezpieczania obiektów budowlanych przed wpływami eksploatacji górniczej
 • obliczenia z zakresu mechaniki budowli oraz współpracy konstrukcji z podłożem górniczym
 • badania odporności oraz właściwości użytkowych budynków podlegających wpływom eksploatacji górniczej
 • oceny przydatności do zabudowy terenów górniczych i pogórniczych
 • nadzory budowlane dotyczące zabudowy powierzchni objętej wpływami eksploatacji górniczej
 • monitoring obiektów budowlanych w związku z prowadzoną eksploatacją górniczą
 • prawidłowość rozwiązań technicznych przyjętych w obiektach poddanych wpływom górniczym
 • ocena skutków oddziaływania wstrząsów górniczych na zabudowę powierzchni

GEOTECHNIKA I FUNDAMENTOWANIE

 • kompleksowa realizacja dokumentacji badań podłoża
 • ocena geotechnicznych warunków posadowienia
 • ocena wpływu projektowanych obiektów na otoczenie
 • projekty posadowień obiektów budowlanych oraz zabezpieczeń skarp i zboczy
 • projekty i wykonawstwo wybranych specjalistycznych robót geotechnicznych
 • nadzory geotechniczne na budowach

BETON

 • przyczyny powstawania wad wyrobów i obiektów betonowych lub konstrukcji betonowych
 • jakość betonu i jego składników
 • zgodność wyrobów oraz obiektów ze specyfikacją techniczną i obowiązującymi normami
 • ocena użyteczności betonu jako materiału konstrukcyjnego

Zakład prowadzi Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu.

Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu

Kierownik

dr hab. inż. Artur Piekarczuk , prof. instytutu

Telefon:

(22) 579 61 65
(22) 579 64 35

(22) 579 61 65

(22) 566 42 91


(32) 730 29 25

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawaul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

al. W. Korfantego 191
40-153 Katowice