< Zakładowa Kontrola Produkcji betonu towarowego wg PN-EN 206+A1:2016-12

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA


Kierownik merytoryczny: mgr inż. Piotr Kupisz


Termin szkolenia: 6-7.03.2019


Szkolenie odbywa się w sali konferencyjnej na parterze w budynku ITB przy ul. Filtrowej 1 w Warszawie. Czas trwania zajęć: 1. dnia od godz. 10.30 do 15.30, 2. dnia od godz. 9.30 do 16.00.


Szczegółowy program zostanie przesłany wraz z potwierdzeniem organizacji szkolenia.


Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w seminarium szkoleniowym.


Koszt udziału w 2-dniowym szkoleniu wynosi 780,00 PLN od osoby (usługa zwolniona z podatku VAT) i obejmuje: prowadzenie zajęć dydaktycznych, materiały szkoleniowe, lunch, kawę i herbatę w czasie przerw (bez kosztów zakwaterowania).


Organizatorzy nie zapewniają rezerwacji miejsc w hotelu.


Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa pocztą, faksem lub e-mailem.


Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w seminarium szkoleniowym.


Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia udziału w seminarium na konto bankowe:

Instytut Techniki Budowlanej
PEKAO SA Nr 77 1240 5918 1111 0000 4913 4568
NIP 5250009358

(koniecznie z nazwiskiem osoby, której dotyczy wpłata)


ADRES SEKRETARIATU ORGANIZACYJNEGO

Instytut Techniki Budowlanej
Dział Marketingu
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
tel. (22) 57-96-279, 57-96-132; fax (22) 57-96-479
e-mail: szkolenia@itb.pl


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA