< Znak budowlany dla wyrobów do wentylacji i klimatyzacji budynków

PROGRAM:

10.00 – 10.10 Otwarcie seminarium

10.10 – 10.40 Wymagania prawne dotyczące znakowania znakiem budowlanym wyrobów do wentylacji i klimatyzacji budynków

10.40 – 11.10 Przepisy techniczno-budowlane odnoszące się do wyrobów do wentylacji i klimatyzacji objętych obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym

11.10 – 12.00 Procedura wydawania Krajowych Ocen Technicznych

12.00 – 12.45 Przerwa na lunch

12.45 – 13.30 Przegląd metod oceny właściwości użytkowych wyrobów do wentylacji i klimatyzacji

13.30 – 14.00 Metodyka badań aeroakustycznych urządzeń i elementów instalacji wentylacyjnej

14.00 – 15.00 Dyskusja – panel ekspertów


Seminarium, odbędzie się 15 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej na parterze, w budynku ITB przy ul. Filtrowej 1 w Warszawie.


Koszt uczestnictwa wynosi 400,00 PLN od osoby i obejmuje: prowadzenie zajęć dydaktycznych, materiały szkoleniowe, lunch, kawę i herbatę w czasie przerwy.


Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w seminarium szkoleniowym.


Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia udziału w seminarium na konto bankowe:

Instytut Techniki Budowlanej
PEKAO SA Nr 77 1240 5918 1111 0000 4913 4568
NIP 5250009358

(koniecznie z nazwiskiem osoby, której dotyczy wpłata)


Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa pocztą, faksem lub e-mailem.


Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


ADRES SEKRETARIATU ORGANIZACYJNEGO
Instytut Techniki Budowlanej, Dział Marketingu
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
tel. (22) 57-96-279 lub 132, fax (22) 57-96-479
e-mail: szkolenia@itb.pl


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA