Znak budowlany dla wyrobów do wentylacji i klimatyzacji budynków

W dniu 31 grudnia 2020 r. kończy się 4-letni okres przejściowy, po którym obligatoryjne stanie się znakowanie znakiem budowlanym wyrobów do wentylacji i klimatyzacji budynków (gr. 36 zgodnie z Zał. 1 do Rozporządzenia MIiR zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1233)). Zachęcamy tych producentów wyrobów z gr. 36 , dla których dokumentem odniesienia przy znakowaniu znakiem budowlanym będzie Krajowa Ocena Techniczna, do niezwłocznego rozpoczęcia procedury uzyskania KOT w ITB. Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo w zakładce https://www.itb.pl/europejskie-oceny-techniczne-krajowe-oceny-i-rekomendacje-techniczne.html i jej dedykowanych częściach poświęconych wyrobom z gr. 36 (m.in. odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ)).


Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Znak budowlany dla wyrobów do wentylacji i klimatyzacji budynków" w dniu 26 listopada 2019 r. (https://www.itb.pl/znak-budowlany-dla-wyrobow-do-wentylacji-i-klimatyzacji-budynkow.html). Na szkoleniu przedstawimy Państwu aktualny stan wiedzy dotyczący przepisów prawnych związanych ze znakowaniem wyrobów z gr. 36, procedury wydawania KOT oraz metod badań właściwości użytkowych. Informujemy też, że w najnowszym numerze kwartalnika Budownictwo i Prawo (nr 3/2019) ukazał się artykuł "Znak budowlany dla wyrobów do wentylacji i klimatyzacji" autorstwa mgr inż. Patrycji Drozdowskiej, mgr inż. Moniki Lipskiej oraz mgr inż. Edyty Staniszewskiej-Chlebowskiej z Zakładu Oceny Technicznej ITB. W artykule szczegółowo omówiono nowe zasady wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku wyrobów do wentylacji i klimatyzacji, w tym proces wydawania przez ITB Krajowych Ocen Technicznych dla wyrobów do wentylacji i klimatyzacji.