ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

KONTAKT MERYTORYCZNY

Telefon:

(22) 566 41 49

E-mail:

fizyka@itb.pl

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

SEKRETARIAT

Telefon:

(22) 566 42 76
(22) 566 41 33

E-mail:

fizyka@itb.pl

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Przeprowadzamy ekspertyzy w zakresie:

  • analizy środowiskowej cyklu życia LCA i LCC wyrobów i budynków
  • wielokryterialnych ocen środowiskowowych budynków
  • oceny środowiskowej wyrobów budowlanych – deklaracje środowiskowe EPD
  • analizy komfortu użytkowania budynków
  • oceny instalacji wodno-ściekowych, w tym recyklingu wody w budynkach
  • oceny środowiskowej technologii.

 

ITB dla zrównoważonego budownictwa