motyw pl

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

WydrukujWyślij znajomenu

Prace publikowane w tej serii stanowią pomoc przy opracowywaniu specyfikacji technicznych wymaganych przy zawieraniu umów o roboty budowlane. Są one nowelizowane zgodnie ze zmieniającymi się regulacjami prawnymi. Każdy zeszyt zawiera zasady przeprowadzania odbiorów robót zanikających, odbiorów fragmentów obiektu, odbiorów międzyoperacyjnych, a także odbiorów końcowych, tj. przed przekazaniem obiektu inwestorowi.

 

Temat

Tytuł zeszytu

Nr

Cena (zł)

Zamów

Roboty ziemne
ISBN 978-83-249-0767-0

427/2007
42,00

Konstrukcje geotechniczne. Pale i mikropale
ISBN 978-83-249-1856-0

440/2008
42,00

Konstrukcje murowe
ISBN 83-249-0547-2

425/2006
Nowelizacja I kw. 2015  

Konstrukcje betonowe i żelbetowe
ISBN 978-83-249-6383-6

A5/2013
42,00

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
ISBN 978-83-249-5677-7

A6/2012
26,25

Lekkie ściany działowe
ISBN 83-249-0181-7

417/2006
26,25
Lekkie ściany osłonowe metalowo-szklane
ISBN 978-83-249-1834-8
437/2008
42,00

Tynki
ISBN 978-83-249-3607-6

388/2011
42,00

Posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych
ISBN 978-83-249-6751-3

B2/2014 26,25

Posadzki mineralne i żywiczne
ISBN 978-83-249-6561-8

B3/2013
26,25

Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne
ISBN 978-83-249-4619-8

B4/2014
26,25

Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych
ISBN 83-249-0266-X

B5/2014
26,25
Posadzki z wykładzin włókienniczych i polichlorku winylu
ISBN 978-83-249-2031-0
445/2009
26,25
Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi
ISBN 978-83-249-2788-3
B8/2014
26,25
Bramy garażowe segmentowe z napędem elektromechanicznym
ISBN 978-83-249-2940-5
430/2010
26,25
Kraty zwijane żaluzjowe z napędem elektromechanicznym
ISBN 978-83-249-2646-6
446/2010
42,00
Szlabany z napędem elektromechanicznym i urządzeniami sterującymi
ISBN 978-83-249-2645-9
454/2010
26,25
Podłogi sportowe w obiektach krytych
ISBN 978-83-249-6488-8
B12/2013 26,25

Boiska sportowe z nawierzchnią z trawy syntetycznej
ISBN 978-83-249-6740-7

B13/2013 42,00

Izolacje wodochronne tarasów
ISBN 83-7413-544-1

404/2004
Nowelizacja I kw. 2015
 

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków
ISBN 978-83-249-2457-8

408/2010
26,25

Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń "mokrych"
ISBN 83-7413-631-6

407/2005
26,25

Naprawy konstrukcji żelbetowych przy użyciu kompozytów z żywic syntetycznych
ISBN 83-249-0317-8

420/2006
 
 
Nowelizacja I kw. 2015 r.

 

 
Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci ciepłowniczych
ISBN 978-83-249-1848-5
439/2008
42,00
Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych
ISBN 978-83-249-6756-8
C2/2014 26,25
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków
ISBN 978-83-249-6752-0
C8/2014 26,25
D. Roboty instalacyjne
elektryczne

Instalacje elektryczne i piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych
ISBN 978-83-249-6742-1

D1/2014
 

 73,50

Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej
ISBN 978-83-249-5036-2

D2/2012
73,50
Linie kablowe niskiego i średniego napięcia
ISBN 978-83-249-4279-4
464/2011
42,00
E. Roboty instalacyjne sanitarne

Węzły ciepłownicze
ISBN 978-83-249-2923-8

457/2010 26,25

Instalacje klimatyzacyjne
ISBN 978-83-249-3256-6

460/2010 42,00
Instalacje ogrzewcze
ISBN 978-83-249-5649-4
E3/2012 42,00
Instalacje wodociągowe
ISBN 978-83-249-5650-0
E4/2012 42,00
Sieci ciepłownicze z rur i elementów preizolowanych
ISBN 978-83-249-6163-4
E5/2012 42,00
Instalacje kanalizacyjne
ISBN 978-83-249-6594-6
E6/2013 42,00
 

 

  • Pozycje bez podanej ceny będą dostępne sukcesywnie. W przypadku zamówienia takiej pozycji, z chwilą jej ukazania się zostanie przesłana do zamawiającego stosowna informacja z podaniem ceny.
  • * w przypadku potrzeby skorzystania z wcześniejszej wersji pozycji nowelizowanej prosimy o kontakt - sprzedaz@itb.pl lub 22 5664208

 Przejdź do:

ITB w Unii Europejskiej:

Kalendarz wydarzeń