Fasada budynku - ilustracja dekoracyjna

Baza Wiedzy

Instytut zajmuje się popularyzacją wiedzy związanej z budownictwem. Upowszechniamy wyniki prac badawczych, współpracujemy z organizacjami naukowymi i gospodarczymi budownictwa, a także publikujemy własne wydawnictwa.

Nowości wydawnicze

Okładka publikacji ITB
15.01.2024

Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych i posadzkowych z płytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym. Praca obejmuje m.in. wymagania dotyczące właściwości materiałów, właściwości podłoży i sposobów ich oceny, wykonania okładzin i posadzek zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Okładka publikacji ITB
12.01.2024

Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczących złożonych systemów ocieplania ścian zewnętrznych budynków, w tym ścian wcześniej już ocieplonych.

Okładka publikacji ITB
12.01.2024

Posadzki z wykładzin z polichlorku winylu i wykładzin włókienniczych

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek z wykładzin z polichlorku winylu i z wykładzin włókienniczych, wykonywanych na podkładach podłogowych na bazie cementu lub anhydrytowych, przeznaczonych do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.

Okładka publikacji ITB
12.01.2024

Tynki

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót tynkowych dotyczące rozwiązań najczęściej występujących w praktyce. Niniejsze warunki techniczne obejmują: terminy i definicje, wymagania dotyczące dokumentacji budowy, warunki wykonania oraz kryteria odbioru robót tynkowych.