zdjęcie ilustracyjne ukazujące dłoń podpisującą dokument na tle nowoczesnych budynków

Dokumenty Unii Europejskiej

ITB w strukturach Unii Europejskiej

Rząd masztów z flagami UE - ilustracja dekoracyjna

Instytut Techniki Budowlanej, uczestnicząc w pracach instytucji i organizacji wchodzących w skład struktur Unii Europejskiej, bierze udział w opracowywaniu i opiniowaniu dokumentów związanych z funkcjonowaniem rynku wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia nr 305/2011 (Construction Products Regulation – CPR), zastępującego dyrektywę 89/106/EWG.

Stan prawny obowiązujący od 1 lipca 2013 r.

Obowiązujące od 1 lipca 2013 r. zasady wprowadzania na rynek wyrobów budowlanych i ich oznakowania CE nakładają szereg obowiązków na uczestników rynku wyrobów budowlanych. Obowiązki te dotyczą nie tylko producentów wyrobów lecz także importerów i dystrybutorów. Podstawowym narzędziem komunikowania informacji o cechach technicznych produkowanych i sprzedawanych wyrobów jest się deklaracja właściwości użytkowych.

Stały Komitet Budownictwa

Bieżące działania ekspertów ITB na forum UE obejmują uczestniczenie w pracach Stałego Komitetu Budownictwa (SCC) oraz w grupach doradczych, w których przedstawiciele państw członkowskich UE pełnią rolę doradczą w stosunku do służb Komisji Europejskiej odpowiedzialnych za funkcjonowanie rynku wyrobów budowlanych. Prace SCC obejmują między innymi opracowywanie aktów delegowanych umożliwiających zarówno wprowadzanie zmian wynikających z doświadczeń i postępu technicznego, zarówno w obszarze wymagań samego rozporządzenia, jak i zasad oceny poszczególnych wyrobów budowlanych.

CEN i EOTA

Eksperci ITB biorą również udział w opracowywaniu zharmonizowanych z rozporządzeniem nr 305/2011 specyfikacji technicznych na forum Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN oraz Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej EOTA.

Grupa Jednostek Notyfikowanych GNB

W zakresie procedur oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zadeklarowanych przez producenta, wymaganych do oznakowania CE wyrobów budowlanych eksperci ITB uczestniczą w pracach Grupy Jednostek Notyfikowanych GNB oraz organie koordynującym ich działalność czyli Grupie Doradczej AG GNB.

Dokumenty Unii Europejskiej