Struktura betonowa - ilustracja dekoracyjna

Aktualności

Bądź na bieżąco z działaniami ITB

Wydarzenia

ITB organizuje wydarzenia dla branży budowlanej i naukowców. Zapraszamy!
Konferencja dla Zarządców i Właścicieli Nieruchomości
30.11.2023

Konferencja dla Zarządców i Właścicieli Nieruchomości

W dniu 30 listopada 2023 w Katowicach odbędzie się Konferencja dla Zarządców i Właścicieli Nieruchomości. Instytut Techniki Budowlanej jest Partonem Wspierającym Wydarzenia.

Zdjęcie dekoracyjne - konferencja NIISK
29.11.2023

ITB na jubileuszowej konferencji NIISK

W dniu 29 listopada 2023 r. Państwowy Naukowo-Badawczy Instytut Konstrukcji Budowlanych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Mieszkalnictwa oraz Usług Komunalnych Ukrainy (NIISK) zorganizował III Ogólnoukraińską Konferencję Naukowo-Praktyczna „Rola nauki w odbudowie Ukrainy”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele ITB.

Stoisko Instytutu podczas Międzynarodowych Targów Elewacji i Termomodernizacji FACADE EXPO
28.11.2023

ITB na Targach FACADE EXPO

Instytut uczestniczył w Międzynarodowych Targach Elewacji i Termomodernizacji, które odbyły się w dniach 28-30 listopada 2023 r. w PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie.

Kongres-Trendy
14.11.2023

Kongres TRENDY 2023

W dniach 14-15 listopada 2023 w Krakowie odbył się kongres TRENDY 2023. Patronat nad wydarzeniem objął Minister Edukacji i Nauki. Instytut Techniki Budowlanej był Partonem Honorowym.

13.11.2023

Forum Dostępności

W dniu 13 listopada odbyła się pierwsza edycja Forum Dostępności, jednego z najważniejszych wydarzeń w Polsce poświęconych tematyce projektowania uniwersalnego i dostępności architektonicznej. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Instytut Techniki Budowlanej był Partonem Wspierającym.

Konferencja
06.11.2023

Konferencja "Ekologia a Budownictwo" poświęcona prof. L. Runkiewiczowi

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej organizuje w dniach 6-8 listopada 2023 roku XXVI Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukowo-Techniczną "Ekologia a Budownictwo" poświęconą prof. Leonardowi Runkiewiczowi. ITB jest współorganizatorem wydarzenia.

Osiągnięcia

Pascal 2023 - grafika z dyplomem
03.11.2023

Nagroda PASCAL 2023 dla ekspertów ITB

Projekt wentylacji i klimatyzacji zespołu pracowników Instytutu Techniki Budowlanej pod kierownictwem dra hab. inż. Wojciecha Węgrzyńskiego otrzymał nagrodę PASCAL 2023 za najlepszy projekt wentylacji w Polsce.

Profesor Lech Czarnecki
11.10.2023

Profesor Lech Czarnecki ponownie na Liście TOP 2% Wpływowych Naukowców

Profesor Lech Czarnecki, Sekretarz Naukowy Instytutu Techniki Budowlanej, po raz kolejny na liście najczęściej cytowanych naukowców, opracowanej przez analityków z Uniwersytetu Stanforda i opublikowanej przez wydawnictwo Elsevier.

Profesor Wojciech Węgrzyński
02.10.2023

Dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. instytutu wybrany na Członka Rady Doradczej IAFSS

Dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. instytutu został wybrany na Członka Rady Doradczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauki o Bezpieczeństwie Pożarowym (International Association for Fire Safety Science - IAFSS).

Katarzyna Tomiczak z ITB podczas wręczania nagrody
18.09.2023

Nagroda za najlepszy poster na konferencji ECKM

Katarzyna Tomiczak wygrała konkurs na najlepszy poster naukowy podczas międzynarodowej konferencji European Conference on Knowledge Management.

grafika dekoracyjna - artykuł naukowy
12.09.2023

Artykuł w "Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering"

Artykuł "Stress–Strain Responses of Calcium Fly Ash" autorstwa dra Marcina Witowskiego z Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB został opublikowany w "Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering" (200 pkt na liście MEiN).

Logo projektu FOCA Free of Carbon Architecture na tle budynku
26.07.2023

ITB partnerem nowego międzynarodowego projektu FoCA

W czerwcu tego roku rozpoczął się międzynarodowy projekt „FoCA - Free of Carbon Architecture - interaktywna platforma internetowa wspierająca sektor budowlany w osiąganiu neutralności klimatycznej”.

Komunikaty

Badanie w Laboratorium Badań Ogniowych
15.03.2023

Badanie fasady w dużej skali

Instytut Techniki Budowlanej przeprowadził kolejne badanie fasady w dużej skali, zgodnie z wytycznymi z dnia 18 listopada 2022 r. (rewizja 6) zawartymi w projekcie nowego europejskiego podejścia do oceny parametrów pożarowych fasad.
Badanie na próbce elewacji wentylowanej w formie narożnika o wysokości >8 m i ramionach >3.5x1.8 m potwierdziło kompetencje techniczne ITB w zakresie prowadzenia tego typu badań.

Pióro na tle flagi Unii Europejskiej - ilustracja dekoracyjna
09.11.2023

Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 2023/2461

9 listopada 2023 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE DECYZJĘ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2023/2461 z dnia 7 listopada 2023 r. zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2019/451 w sprawie zharmonizowanych norm dotyczących wyrobów budowlanych, opracowanych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

doc. dr inż. Stanisław Maria Wierzbicki, wieloletni Dyrektor ITB
03.11.2023

Zmarł doc. dr inż. Stanisław Maria Wierzbicki

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 27 października 2023 roku odszedł od nas doc. dr inż. Stanisław M. Wierzbicki - wieloletni Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej

Warunki Oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego WO-KOT/11/01 wydanie 1
05.09.2023

Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego

ITB opracował Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT-11/01 wydanie 1 "Ramy montażowe do urządzeń sanitarnych i armatury sanitarnej".

Wydawnictwo Katarzyny Kaczorek Chrobak FIRE PROPERTIES OF ELECTRIC CABLES USED IN BUILDINGS
30.08.2023

Monografia w otwartym dostępie

Monografia autorstwa Katarzyny Kaczorek-Chrobak pt. "Fire properties of electric cables used in buildings" w otwartym dostępie.

Widok na stronę internetową projektu na ekranie laptopa
11.08.2023

Strona internetowa projektu „CirCon4Climate"

W lipcu 2023 roku została uruchomiona strona internetowa projektu CirCon4Climate - Wzmocnienie praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym na rzecz ochrony klimatu (CirCon4Climate - Circular Construction Practices for Climate).