Fasada budynku - ilustracja dekoracyjna

Oferta

Badania laboratoryjne

Badanie pod mikroskopem - ilustracja dekoracyjna
Akredytowany Zespół Laboratoriów Badawczych ITB jest jednym z największych w Polsce i Europie laboratoriów przystosowanych do wykonywania badań materiałów i wyrobów budowlanych. Wysokie kompetencje personelu oraz nowoczesna infrastruktura badawcza pozwalają na badania właściwości wyrobów, a także umożliwiają prowadzenie prac naukowych. Laboratoria opracowują i rozwijają nowe metody badawcze, aby wesprzeć przedsiębiorców, którzy wprowadzają nowe i innowacyjne wyroby do obrotu w Polsce, w Unii Europejskiej i poza nią.

Europejskie i krajowe oceny techniczne

Jako jednostka oceny technicznej i krajowa jednostka oceny technicznej ITB wydaje europejskie oceny techniczne (ETA) i krajowe oceny techniczne (KOT) dla innowacyjnych wyrobów budowlanych. ETA i KOT są dokumentami wykorzystywanymi przez producentów do wprowadzenia do obrotu wyrobów z oznakowaniem CE (ETA) i ze znakiem budowlanym (KOT).

Certyfikacja

ITB wydaje certyfikaty dla wyrobów podlegających systemowi oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+, 1 lub 1+ w obszarze europejskim (CE) i krajowym (znak budowlany). Prowadzimy certyfikację systemów zarządzania, certyfikację personelu, certyfikację bram w zakresie odporności na włamanie. ITB ma uprawnienia do certyfikacji wyrobów budowlanych związanych z bezpieczeństwem pożarowym na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Ekspertyzy

Oferujemy profesjonalne opracowania związane z diagnostyką budowlaną. Przedmiotem ekspertyz mogą być obiekty budowlane znajdujące się na różnym etapie realizacji, mogą to być obiekty projektowane, wznoszone, użytkowane, w stanie poużytkowym, tj. po wyłączeniu z użytkowania oraz po awarii lub katastrofie. Rzetelne i bezstronne ekspertyzy opracowywane są przez specjalistów ITB posiadających specjalistyczne przygotowanie zawodowe oraz odpowiednią wiedzę teoretyczną, w szczególności dotycząca zachowania się materiałów, elementów i konstrukcji w czasie oraz w stanach krytycznych.
Budynki we mgle - ilustracja dekoracyjna

Deklaracje środowiskowe

Pole wiatraków - ilustracja dekoracyjna
ITB jest operatorem programu Deklaracji Środowiskowych wyrobów budowlanych (EPD), członkiem-założycielem organizacji ECO-Platform. Deklaracje wspierają systemy zarządzania środowiskowego, komunikują cechy środowiskowe wyrobów i informują o zmniejszeniu emisji w produkcji. Deklaracja wymagana jest coraz częściej w ramach tzw. zielonych zamówień publicznych, może być użyta w etykietach środowiskowych (eco-labeling), a także przy projektowaniu budynków (BIM).

Akademia ITB

Poznaj Akademię ITB, w której zdobędziesz wiedzę specjalistyczną i nowe umiejętności, jak również podniesiesz kompetencje potrzebne na rynku pracy. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem. Wykładowcy ITB to uznani specjaliści o bogatym dorobku naukowym, autorzy licznych publikacji, uczestnicy wydarzeń branżowych na całym świecie. Oferujemy szkolenia stacjonarne i online dla producentów i dystrybutorów, deweloperów, architektów, rzeczoznawców, pracowników laboratoriów budowlanych oraz przedstawicieli organów administracji.
Poznaj pełną ofertę szkoleń i kursów
Akademia ITB

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące oferty? Działalności Instytutu?