Bloki szklane - ilustracja dekoracyjna

Nauka

Instytut Techniki Budowlanej otrzymał kategorię naukową A w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

Minister Edukacji I Nauki decyzją nr 423/206/2022 na podstawie art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) przyznał Instytutowi Techniki Budowlanej kategorię naukową A w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

Osiągnięcia

ogień - grafika
15.02.2024

Artykuł dra hab. inż. Wojciecha Węgrzyńskiego prof. instytutu w Top 10

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem "Visual Fire Power: An Algorithm for Measuring Heat Release Rate of Visible Flames in Camera Footage, with Applications in Facade Fire Experiments' autorstwa dra Matthewa Bonnera (Imperial College London), dra hab. inż. Wojciecha Węgrzyńskiego prof. instytutu (Instytut Techniki Budowlanej) i prof. Guillermo Reina (Imperial College London), który został wyróżniony jako jedna z dziesięciu najczęściej pobieranych publikacji w ubiegłym roku w czasopiśmie "Fire Technology".

Anna Panek
15.01.2024

Mgr inż. Anna Panek Przewodniczącą EOTA PT1

W grudniu 2023 r. mgr inż. Anna Panek, Zastępca Dyrektora ITB ds. Oceny Technicznej i Harmonizacji Europejskiej została wybrana przez Radę Techniczną EOTA na Przewodniczącą EOTA PT1.

Laureat dr Marcin Witowski podczas Ceremonii Wręczania Nagród na wystawie IWIS 2023
12.12.2023

ITB na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków

Wynalazki dra Marcina Witowskiego z Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu Instytutu Techniki Budowlanej nagrodzone złotym i brązowym medalem podczas XVII edycji Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2023.

Profesor Lech Czarnecki
04.12.2023

Profesor Lech Czarnecki ponownie w składzie Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN – kadencja 2024 - 2028

Profesor Lech Czarnecki, Sekretarz Naukowy Instytutu Techniki Budowlanej, został po raz kolejny wybrany w skład Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.

Pascal 2023 - grafika z dyplomem
03.11.2023

Nagroda PASCAL 2023 dla ekspertów ITB

Projekt wentylacji i klimatyzacji zespołu pracowników Instytutu Techniki Budowlanej pod kierownictwem dra hab. inż. Wojciecha Węgrzyńskiego otrzymał nagrodę PASCAL 2023 za najlepszy projekt wentylacji w Polsce.

Profesor Lech Czarnecki
11.10.2023

Profesor Lech Czarnecki ponownie na Liście TOP 2% Wpływowych Naukowców

Profesor Lech Czarnecki, Sekretarz Naukowy Instytutu Techniki Budowlanej, po raz kolejny na liście najczęściej cytowanych naukowców, opracowanej przez analityków z Uniwersytetu Stanforda i opublikowanej przez wydawnictwo Elsevier.

Projekty naukowe i badawcze

ITB prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie budownictwa i dziedzinach pokrewnych, ukierunkowane głównie na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.
Szukasz partnera naukowego w zakresie innowacji lub prowadzenia prac badawczych?
Projekty ITB