Bloki szklane - ilustracja dekoracyjna

Nauka

Instytut Techniki Budowlanej otrzymał kategorię naukową A w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

Minister Edukacji I Nauki decyzją nr 423/206/2022 na podstawie art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) przyznał Instytutowi Techniki Budowlanej kategorię naukową A w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

Osiągnięcia

Lider Innowacji 2024 - nagroda dra Marcina Witowskiego
11.06.2024

Lider Innowacji 2024 dla dra Marcina Witowskiego

Dr Marcin Witowski z Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB otrzymał podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG wyróżnienie Lidera Innowacji 2024 w kategorii "Technologia" za opracowanie miniaturowego czujnika przemieszczenia.

28.05.2024

Dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. instytutu, laureatem tegorocznej edycji prestiżowej nagrody im. prof. Stefana Bryły

Dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. ITB, został laureatem prestiżowej nagrody im. prof. Stefana Bryły, przyznanej przez Zarząd Główny PZITB w dziedzinie konstrukcji budowlanych. Profesor Wojciech Węgrzyński otrzymał nagrodę za osiągnięcie pt. „Paradygmat pożaru w projektowaniu konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem materiałów palnych”.

ogień - zdjęcie dekoracyjne
15.02.2024

Artykuł dra hab. inż. Wojciecha Węgrzyńskiego prof. instytutu w Top 10

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem "Visual Fire Power: An Algorithm for Measuring Heat Release Rate of Visible Flames in Camera Footage, with Applications in Facade Fire Experiments' autorstwa dra Matthewa Bonnera (Imperial College London), dra hab. inż. Wojciecha Węgrzyńskiego prof. instytutu (Instytut Techniki Budowlanej) i prof. Guillermo Reina (Imperial College London), który został wyróżniony jako jedna z dziesięciu najczęściej pobieranych publikacji w ubiegłym roku w czasopiśmie "Fire Technology".

Anna Panek
15.01.2024

Mgr inż. Anna Panek Przewodniczącą EOTA PT1

W grudniu 2023 r. mgr inż. Anna Panek, Zastępca Dyrektora ITB ds. Oceny Technicznej i Harmonizacji Europejskiej została wybrana przez Radę Techniczną EOTA na Przewodniczącą EOTA PT1.

Laureat dr Marcin Witowski podczas Ceremonii Wręczania Nagród na wystawie IWIS 2023
12.12.2023

ITB na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków

Wynalazki dra Marcina Witowskiego z Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu Instytutu Techniki Budowlanej nagrodzone złotym i brązowym medalem podczas XVII edycji Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2023.

Profesor Lech Czarnecki
04.12.2023

Profesor Lech Czarnecki ponownie w składzie Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN – kadencja 2024 - 2028

Profesor Lech Czarnecki, Sekretarz Naukowy Instytutu Techniki Budowlanej, został po raz kolejny wybrany w skład Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.

Projekty naukowe i badawcze

ITB prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie budownictwa i dziedzinach pokrewnych, ukierunkowane głównie na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.
Szukasz partnera naukowego w zakresie innowacji lub prowadzenia prac badawczych?
Projekty ITB