Elewacja budynku - ilustracja dekoracyjna

Ekspertyzy

Rzetelne i bezstronne ekspertyzy opracowywane są przez specjalistów ITB posiadających specjalistyczne przygotowanie zawodowe oraz odpowiednią wiedzę teoretyczną, w szczególności dotyczącą zachowania się materiałów, elementów i konstrukcji w czasie oraz w stanach krytycznych.

Kategorie ekspertyz

Skontaktuj się z nami

W ramach ITB działają zakłady naukowo-badawcze, do których zadań należy m.in. przeprowadzanie ekspertyz budowlanych
Badanie w Laboratorium Badań Ogniowych

Zakład Badań Ogniowych zajmuje się:

1. Bezpieczeństwem pożarowym obiektów budowlanych
2. Bezpieczeństwem ogniowym elementów
3. Reakcją na ogień materiałów
4. Rozprzestrzenianiem ognia
5. Zagadnieniami inżynierii elektrycznej w zakresie napięcia nie przekraczającego 24 kV
6. Opracowywaniem założeń projektowych i wspomaganiem projektowania budynków, tuneli, stacji podziemnych, stadionów i innych obiektów inżynierskich
7. Kontrolą instalacji i odbiorem robót związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektów

Urządzenia badawcze Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska zajmuje się:

1. Wymianą ciepła i wilgoci zarówno w budynku, jak i w jego elementach konstrukcyjnych oraz pomieszczeniach
2. Racjonalizacją wykorzystania energii w budynkach i ich systemach technicznych: grzewczych oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnych
3. Zapewnieniem trwałości, bezpieczeństwa, skuteczności działania i dogodności użytkowania systemów technicznego wyposażenia budynku w tym źródeł ciepła, instalacji sanitarnych c.o., c.w.u, wod.-kan. z uwzględnieniem przydomowych oczyszczalni ścieków
4. Jakością powietrza w budynkach, emisjami z wyrobów, zagadnieniami azbestu, oddziaływaniem wyrobów i obiektów budowlanych na zdrowie i środowisko
5. Zagadnieniami akustyki budowlanej, urbanistycznej, wnętrz i instalacyjnej
6. Ochroną środowiska przed hałasem i drganiami

Urządzenie badawcze w LaboratoriumElementów Budowlanych

Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych zajmuje się:

1. Wytrzymałością i szczelnością lekkich przegród budowlanych (zewnętrznych i wewnętrznych)
2. Ścianami osłonowymi i działowymi
3. Elewacjami wentylowanymi, metalowymi i warstwowymi
4. Okładzinami ścian i dachów (w tym płytami warstwowymi)
5. Stolarką okienną i drzwiową
6. Żaluzjami i zasłonami
7. Bramami, balustradami i szklaną zabudową balkonów
8. Ekranami akustycznymi
9. Szkłem budowlanym
10. Świetlikami i pasmami świetlnymi
11. Przekryciami dachowymi
12. Schodami strychowymi
13. Okuciami budowlanymi
14. Mechanizmami otwierającymi i zamykającymi (w tym napędami i drzwiami z napędami)
15. Technicznymi środkami bezpieczeństwa użytkowania obiektów i zabezpieczeniami mienia w obiektach budowlanych
16. Wyrobami instalacji sanitarnych (w tym wyrobami gotowymi: wannami, umywalkami, brodzikami i zlewozmywakami)
17. Innymi elementami wyposażenia budynków

Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu zajmuje się:

1. Badaniem, oceną stanu technicznego i ekspertyzami konstrukcji budowlanych
2. Zabezpieczaniem istniejących i nowych obiektów budowlanych przed wpływami eksploatacji górniczej
3. Rozpoznawaniem podłoża dla potrzeb posadowień obiektów budowlanych
4. Współpracą podłoża z fundamentami i obiektami inżynierskimi
5. Zastosowaniem wyrobów budowlanych, oceną ich właściwości użytkowych
6. Kształtowaniem elementów konstrukcji budowlanych w zakresie: inżynierii materiałowej, badań składników betonu i oceny jego użyteczności jako materiału konstrukcyjnego
7. Badaniem i obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi elementów budowlanych, badaniem łączników wszystkich typów służących do połączeń elementów konstrukcyjnych metalowych, betonowych, murowych i drewnianych

Urządzenie badawcze w Laboratorium Materiałów Budowlanych

Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych zajmuje się:

1. Zagadnieniami użyteczności wyrobów budowlanych i materiałowymi uwarunkowaniami trwałości obiektów budowlanych
2. Zagadnieniami zabezpieczeń budowli i elementów budowli, w tym: konstrukcji betonowych, żelbetowych, metalowych i drewnianych przed oddziaływaniami wywołującymi korozję
3. Zagadnieniami hydroizolacji
4. Zagadnieniami materiałowo-technologicznymi w zakresie technik wykończeniowych w budownictwie

Potrzebujesz badania, ekspertyzy, oceny technicznej, certyfikatu?
Kontakt do eksperta