Fragment miasta - grafika dekoracyjna

Eurokody

Eurokody to zestaw Norm Europejskich (EN) przeznaczonych do projektowania konstrukcji budowlanych. Określają reguły i zasady projektowania zarówno obiektów budowlanych, jak i poszczególnych elementów oraz wyrobów budowlanych, wykonanych z betonu, stali, drewna, elementów murowych i z aluminium.

Podstawowe informacje

Eurokody składają się z 10 grup. W skład każdej grupy Eurokodów, z wyjątkiem EN 1990, wchodzi kilka odrębnych norm, których łącznie jest 59.

EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,
EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje,
EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,
EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,
EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych,

EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,
EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,
EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,
EN 1998 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji odpornych na trzęsienie ziemi,
EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych.

Eurokody 2 do 6 i 9 są to tak zwane Eurokody materiałowe, które dotyczą konstrukcji obiektów budowlanych projektowanych w różnych rozwiązaniach materiałowych. Projektowanie według Eurokodów materiałowych zawsze wiąże się z potrzebą uwzględnienia wymagań Eurokodu Podstawy projektowania konstrukcji (często zwanego Eurokodem 0) oraz Eurokodu 1 Oddziaływania na konstrukcje.

Eurokody podlegają, analogicznie jak inne normy EN, pracom normalizacyjnym, tzn. opracowywane są do nich zmiany i poprawki, nowelizacje itp. Informacje na temat aktualnych Polskich Norm wdrażających Eurokody można znaleźć na stonie PKN.
Raport o stanie prac CEN i CENCELEC w 2023 - Eurokodom poświęcony jest tekst na stronie 12.

Lista Eurokodów

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych

PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

PN-EN 1998 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym

PN-EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych

Więcej informacji na temat Eurokodów można znaleźć na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Wprowadzanie do zbioru Polskich Norm – stan na 7 kwietnia 2021r.
Eurokody