POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

1. Polityka prywatności ma zastosowanie do serwisu www.itb.pl (dalej „Serwis”). Określa podstawowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu. Polityka informuje również o celach i zakresie przetwarzania danych osobowych, które zostaną pozyskane w związku z przeglądaniem Serwisu, w szczególności za pośrednictwem plików cookies.

2. Administratorem Danych Osobowych zawartych w Serwisie jest Instytut Techniki Budowlanej, (dalej:„ITB”) z siedzibą w Warszawie ulica Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000158785, NIP: 525-000-93-58, REGON: 000063650.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych wdrożyliśmy system ochrony danych osobowych, którego funkcjonowanie zapewnia ochronę prywatności Użytkowników i zapobiega udostępnieniu ich danych osobowych nieupoważnionym osobom i podmiotom. Kontrolujemy działania systemu ochrony danych osobowych i ciągle sprawdzamy jego zgodność z obowiązującymi aktami prawnymi w tym z aktami prawa wspólnotowego.

4. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje dane osobowe niezbędne do składania zamówień w sklepie internetowym dostępnym w ramach Serwisu. Użytkownik zaznacza, czy jest zainteresowany otrzymywaniem informacji np. o nowych usługach, Serwisach ITB, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez ITB dla potrzeb świadczonych przez ITB usług. Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe użytkowników mogą być zbierane przy okazji świadczenia innych usług.

5. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie przez ITB jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych oraz żądania ich usunięcia.

6. Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez ITB w celu realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług. Mogą być również przetwarzane, za zgodą Użytkowników w prawnie usprawiedliwionych celach ITB, w tym marketingu bezpośrednim własnych produktów i usług. Dane te pomagają ITB w określeniu wymagań Użytkowników oraz w doskonaleniu kierowanej do nich oferty.

7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania danych o Użytkownikach i ich wymaganiach poprzez informacje:

a) dobrowolnie wprowadzone i zapisane w formularzu przez Użytkownika;

b) zawarte w plikach “cookies”.

8. Pliki „cookies” są to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera Użytkownika podczas przeglądania witryny internetowej. Umożliwiają rozróżnianie Użytkownika zalogowanego do Serwisu. Przy ponownym nawiązaniu połączenia są odczytywane.

9. Pliki cookies używane przez Serwis nie służą do identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.

10. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Celem takim jest na przykład wykonanie kontaktu informacyjnego dotyczącego działalności prowadzonej przez Instytut Techniki Budowlanej.

11. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Instytut Techniki Budowlanej.

12. Serwisy internetowe ITB używają plików "cookies" w celu:

a) dostosowania zawartości serwisów *.itb.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

b) utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki temu Użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie Serwisu;

c) wspierania i egzekwowania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo korzystania z Serwisu;

d) analizy sposobu użytkowania stron internetowych ITB i mierzenia skuteczności działań promocyjnych (Google Analitycs).

13.Pliki tekstowe "cookies" używane są także w zewnętrznych serwisach internetowych, do których odwołuje się Serwis. ITB nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach Serwisu.

14. Instytut Techniki Budowlanej stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:

a) informacyjne oraz służące do zapewnienia bezpieczeństwa (has_js),

b) umożliwiające zbieranie anonimowych informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmz),

c) umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika (SESSxxxID), które wygasają po zakończeniu sesji.

15. Dostępne przeglądarki internetowe z reguły domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Instytut Techniki Budowlanej będzie mógł przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

16. Wyłączenie stosowania „cookies” może spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisów internetowych Instytutu Techniki Budowlanej.

17. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres ITB wskazany w punkcie drugim Polityki lub adres e-mail wskazany w zakładce „Kontakt”.

18. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

19. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

20. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie serwisu.