Skaner HILTI Ferroscan PS200

Opis przeznaczenia i podstawowych funkcji


Skanowanie struktury betonu oraz identyfikacja średnicy i położenia prętów zbrojeniowych, bez konieczności wykonywania inwazyjnych odwiertów i ryzyka uszkodzenia konstrukcji budynku.
Wyniki uzyskane podczas skanowania betonu przedstawiane są w formie graficznej i opisowej.