Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Kociniaka

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Techniki Budowlanej zawiadamiają, że w dniu 14 października 2022 r. o godz. 12.00 odbędzie się w trybie hybrydowym w gmachu Instytutu w Warszawie, przy ul. Filtrowej 1 (sala 28 na parterze) oraz z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrole jej przebiegu i rejestrację publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała KOCINIAKA pod tytułem:

Analysis of the behavior of reinforced concrete tower structures resulting from the thermal actions


Promotor:

dr hab. inż. Marek LECHMAN, prof. ITB


Promotor pomocniczy:

dr inż. Robert GERYŁO


Recenzenci:

dr hab. inż. Maciej DUTKIEWICZ, prof. PBŚ

dr hab. inż. Andrzej UBYSZ, prof. uczelni


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Głównej Instytutu, przy ul. Filtrowej 1.


Osoby zainteresowane zdalnym udziałem w publicznej obronie proszone są o kontakt mailowy doktoraty@itb.pl najpóźniej do dnia 13.10.2022  r. do godz. 12.00


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Streszczenie

Recenzja (dr hab. inż. Maciej DUTKIEWICZ, prof. PBŚ)

Recenzja (dr hab. inż. Andrzej UBYSZ, prof. uczelni)