Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Witolda Bogusza

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Techniki Budowlanej zawiadamiają, że w dniu 27 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00  odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Witolda BOGUSZA pod tytułem:

„Prediction of tunneling induced ground movements”


Promotor:

prof. dr hab. inż. Anna SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA 


Promotor pomocniczy:

dr hab. inż. Tomasz GODLEWSKI, prof. ITB 


Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Joanna BZÓWKA

prof. dr hab. inż. Cezary MADRYAS


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Głównej Instytutu, przy ul. Filtrowej 1.

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o kontakt mailowy doktoraty@itb.pl najpóźniej do dnia 26.08.2021  r. do godz. 12.00


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Streszczenie

Recenzja (prof. dr hab. inż. Joanna BZÓWKA)

Recenzja (prof. dr hab. inż. Cezary MADRYAS)