Analizator drgań: KSD-400

Opis przeznaczenia i podstawowych funkcji


Pomiar drgań gruntu i elementów budynku w czasie rzeczywistym w układzie 3-osiowym.
Wyniki pomiarów drgań stanowią podstawę oceny szkodliwości oddziaływań dynamicznych na konstrukcje i użytkowników budynków na podstawie analiz numerycznych (time-history) oraz oceny uproszczonej z wykorzystaniem skal SWD.