Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Kuleszy

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Techniki Budowlanej zawiadamiają, że w dniu 16 czerwca 2021 r. o godz. 12:00  odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina KULESZY pod tytułem

„ Wpływ redyspergowalnych proszków polimerowych na właściwości użytkowe cienkowarstwowych zapraw cementowych”


Promotor:

dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, prof. ITB


Promotor pomocniczy:

dr inż. Dawid Dębski


Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec

prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Głównej Instytutu, przy ul. Filtrowej 1.


Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o kontakt mailowy doktoraty@itb.pl najpóźniej do dnia 14.06.2021  r. do godz. 12:00.


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Streszczenie

Recenzja (prof. dr hab. inż. Łukasz DROBIEC)

Recenzja (prof. dr hab. inż. Paweł ŁUKOWSKI)