Skaner 3D EinScan HX

Opis przeznaczenia i podstawowych funkcji


Skaner 3D z możliwością pozyskiwania obrazu elementów o średnich gabarytach (np. wielkości przeciętnego samochodu osobowego). Skaner posiada możliwość pracy w trybie szybkiego skanowania geometrii i tekstury oraz precyzyjnego skanu laserowego. Dokładność pojedynczego skanu laserowego wynosi 0,04mm , pojedynczy obszar odczytu wynosi  380x400 mm, szybkość  470 tys. pkt/s.