Skaner 3D EXScanPro

Opis przeznaczenia i podstawowych funkcji


Skaner 3D z możliwością pozyskiwania obrazu małych detali (np. śruby, użebrowanie stali zbrojeniowej, konsole, itp.). Skaner ma tryb obsługi ręcznej (z dokładnością od 0,1 – 0,045 mm) oraz stacjonarnej z wykorzystaniem stołu obrotowego (z dokładnością 0,04 mm). Pojedynczy obszar odczytu wynosi  300x220 mm., prędkość odczytu wynosi do 3 mln pkt/s.