Termowizyjny wilgotnościomierz z higrometrem FLIP MR277

Opis przeznaczenia i podstawowych funkcji


Identyfikacja obszarów potencjalnych przecieków za pomocą wysokiej jakości czujnika termowizyjnego przy użyciu technologii IGM z pomocą funkcji MSX
Bezinwazyjna lokalizacja przecieków i poziomu wilgoci w elementach budynku (za pomocą czujnika bezpinowego i sondy pinowej), łącząca pomiar w podczerwieni (IGM™) z obrazowaniem dynamicznym FLIR (MSX®) i zaawansowanymi czujnikami środowiskowymi. 
Wyniki pomiarów pozwalają na identyfikację potencjalnych nieszczelności i przecieków występujących w połączeniach elementów (termogramy) oraz pomiar wilgotności i jej ocenę w odniesieniu do wymagań normowych.