ARAMIS Adjustable 12M

Opis przeznaczenia i podstawowych funkcji


Zawansowany optyczny system pomiarowy ARAMIS Adjustable 12M wykorzystuje technikę cyfrowej korelacji obrazu. System  pozwala na bezdotykowy pomiar przemieszczeń i odkształceń próbek testowych o dowolnym kształcie i wymiarach od 20x15x4 mm do 2500x1800x480 mm. Wyniki pomiarów uzyskuje się w czasie rzeczywistym w pełnym cyklu badawczym i całym polu obserwacji. Częstotliwość zapisu danych wynosi  od 25kl/s do 100kl/s, rozdzielczość 12 mln pikseli (rozmiar piksela 3,45 μm). System Aramis może być sprzęgany z maszynami wytrzymałościowymi oraz systemami akwizycji danych HBM MGCplus.