Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Turkowskiego

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Techniki Budowlanej zawiadamiają, że w dniu 21 czerwca 2021 r. o godz. 9:00 odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra TURKOWSKIEGO pod tytułem

„Odporność ogniowa belek żelbetowych wzmocnionych na zginanie doklejanymi taśmami z włókien węglowych”


Promotor:

prof. dr hab. inż. Leonard RUNKIEWICZ


Promotor pomocniczy:

dr inż. Paweł Sulik


Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Marian ABRAMOWICZ

prof. dr hab. inż. Renata KOTYNIA


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Głównej Instytutu, przy ul. Filtrowej 1.


Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o kontakt mailowy doktoraty@itb.pl najpóźniej do dnia 20.06.2021  r. do godz. 12:00.


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Streszczenie

Recenzja (prof. dr hab. inż. Marian ABRAMOWICZ)

Recenzja (prof. dr hab. inż. Renata KOTYNIA)