Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartłomieja Sędłaka

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Techniki Budowlanej zawiadamiają, że w dniu 21 czerwca 2021 r. o godz. 13:00 odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartłomieja SĘDŁAKA pod tytułem

„ Efekt skali w ocenie odporności ogniowej pionowych przegród przeszklonych”


Promotor:

prof. dr hab. inż. Andrzej GARBACZ


Promotor pomocniczy:

dr inż. Paweł SULIK


Recenzenci:

dr hab. inż. Marcin KOZŁOWSKI,  prof. PŚ

mł. bryg. dr hab. inż. Paweł OGRODNIK, prof. uczelni


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Głównej Instytutu, przy ul. Filtrowej 1.


Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o kontakt mailowy doktoraty@itb.pl najpóźniej do dnia 18.06.2021 r. do godz. 12:00.


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Streszczenie

Recenzja (dr hab. inż. Marcin KOZŁOWSKI,  prof. PŚ)

Recenzja (mł. bryg. dr hab. inż. Paweł OGRODNIK, prof. uczelni)