Cyfrowy tester betonu: Silver Schmidt ST typ N

Opis przeznaczenia i podstawowych funkcji


Bezinwazyjny pomiar wytrzymałości betonu zakresie 10 do 100 N/mm2 i ocena jego jakości, z automatyczną detekcją i korekcją kierunku uderzenia oraz bezpośrednim odczytem wytrzymałości.
Program Hammerlink umożliwia definiowanie statystyk użytkownika, tworzenie własnych krzywych konwersji oraz korektę warstw karbonatyzacji betonu.