Wyposażenie pomiarowe i techniki badawcze Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu

Celem współczesnych metod pomiarowych jest bezinwazyjne uzyskanie kompleksowej i precyzyjnej informacji o badanym obiekcie. Obecnie najskuteczniejsze techniki opierają się miedzy innymi na: cyfrowej korelacji obrazu, promieniowaniu laserowym i podświetlaniu LED, metodach elektromagnetycznych oraz ultradźwiękowych. Wyniki można pozyskać z dowolnego punktu całego obszaru pomiarowego, a nie jak w metodach klasycznych z miejsc, w którym przyłożony jest czujnik. Dodatkową zaletą wspomnianych technik, jest możliwość odczytu wyników w czasie rzeczywistym, co umożliwia pełną kontrolę nad realizacją programu badań. Współczesne techniki pomiarowe umożliwiają pozyskiwanie wyników w uniwersalnych formatach numerycznych tworzących obszerne bazy danych.

Numeryczny zapis umożliwia dostęp do różnych wyników pomiaru w dowolnym czasie po zakończeniu badań. Te cechy pomiarów umożliwiają utworzenie cyfrowej kopii badanych obiektów w szczegółowym formacie dwu lub trójwymiarowej prezentacji. Utworzona w ten sposób cyfrowa baza danych zawiera odpowiedni zestaw wyników pomiaru oraz rzeczywistą geometrię obiektu. Może to być wykorzystane do analizy cech fizycznych i mechanicznych obiektu, opracowania projektu, odtworzenia dokumentacji technicznej lub digitalizacji. Numeryczny zapis danych ma również uniwersalną funkcjonalność, która polega na odtworzeniu cyfrowej kopii obiektu w dowolnym formacie graficznym. Umożliwia to przygotowanie szczegółowego modelu obiektu do obliczeń numerycznych metodą elementów skończonych.

Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ciągle aktualizuje bazę urządzeń pomiarowych i diagnostycznych wykorzystywanych w pracach laboratoryjnych oraz pomiarach in -situ.  W bazie znajdują się wysokiej klasy specjalistyczne zestawy urządzeń wykorzystujące wspomniane wcześniej techniki pomiarowe, które przeznaczone są do precyzyjnych i kompleksowych pomiarów na potrzeby badań laboratoryjnych oraz ekspertyz. Dzięki wykorzystaniu tych urządzeń prace laboratoryjne i diagnostyczne zyskują nową jakość i skuteczność.


Najnowsze urządzenia wdrożone do praktyki laboratoryjnej i diagnostycznej: