Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Damiana Wojnowskiego

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Techniki Budowlanej zawiadamiają, że w dniu 14 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Damiana WOJNOWSKIEGO pod tytułem

„Skuteczność napraw konstrukcji betonowych prowadzonych w warunkach obniżonej temperatury z zastosowaniem zapraw polimerowo-cementowych”


Promotor:

prof. dr hab. inż. Andrzej GARBACZ


Promotor pomocniczy:

dr inż. Barbara FRANCKE


Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Jerzy HOŁA

dr hab. inż. Marta KOSIOR-KAZBERUK, prof. uczelni


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Głównej Instytutu, przy ul. Filtrowej 1.

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o kontakt mailowy doktoraty@itb.pl najpóźniej do dnia 11.06.2021 r. do godz. 12:00.


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Streszczenie

Recenzja (prof. dr hab. inż. Jerzy HOŁA)

Recenzja (dr hab. inż. Marta KOSIOR-KAZBERUK, prof. uczelni)