Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Leszka Chomackiego

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Techniki Budowlanej zawiadamiają, że w dniu 18 czerwca  2021 r. o godz. 12:00  odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Leszka CHOMACKIGO pod tytułem

„Ocena ryzyka powstania uszkodzeń w budynkach murowanych poddanych wpływom eksploatacji górniczej z zastosowaniem metod inteligencji obliczeniowej”


Promotor:

dr hab. inż. Janusz RUSEK, prof. AGH


Promotor pomocniczy:

dr inż.  Leszek SŁOWIK


Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Łukasz DROBIEC

dr hab. inż. Krzysztof TAJDUŚ, prof. IMG PAN


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w czytelni Biblioteki Głównej Instytutu, przy ul. Filtrowej 1.


Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o kontakt mailowy doktoraty@itb.pl najpóźniej do dnia 16.06.2021  r. do godz. 12:00.


Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Streszczenie

Recenzja (prof. dr hab. inż. Łukasz DROBIEC)                     

Recenzja (dr hab. inż. Krzysztof TAJDUŚ, prof. IMG PAN)