3 CA JOINT WORKSHOP: SKILLS AND WORKFORCE SHORTAGES

09.10.2023

logotyp projektu
Warsztaty w ramach projektu LIFE 21–CET–CA–CA EPBD6 (CA VI EPBD) z udziałem Instytutu Techniki Budowlanej

W dniach 28-29 września br. w Madrycie uczestnicy projektów CA EED, CA RES i CA EPBD, w tym dwoje reprezentantów Instytutu Techniki Budowlanej, spotkali się na wspólnych warsztatach w ramach projektu CA VI EPBD pt. „Szóste wspólne działanie wspierające państwa członkowskie i stowarzyszone we wdrożeniu Dyrektywy 2018/844/EU w sprawie charakterystyki energetycznej budynków” – „6th Concerted Action supporting Member States and participating countries in implementing the Energy Performance of Buildings Directive”  - LIFE 21–CET–CA–CA EPBD6

Celem warsztatów była wymiana spostrzeżeń i stworzenie synergii między lokalnymi, krajowymi i sektorowymi przedstawicielami projektu oraz innymi osobami zaangażowanymi w rozwiązywanie problemu niedoborów siły roboczej i podnoszenie kwalifikacji na potrzeby przejścia na czystą energię. Sesja skupiała się na identyfikacji kluczowych zawodów i kompetencji w obszarze efektywności energetycznej oraz wymianie doświadczeń w zakresie prognozowania i oceny potrzeb w kontekście osiągnięcia transformacji energetycznej.

Omówiono dobre przykłady tego, jak programy państw członkowskich uwzględniły rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę roboczą, aby sprostać wyzwaniom związanym z efektywnością energetyczną. Podczas dwóch sesji przedstawiono różne podejścia stosowane przez państwa członkowskie w celu ułatwienia instalacji, wdrażania i finansowania pomp ciepła.

Ogólnym celem wspólnego działania EPBD jest wspieranie wymiany informacji i doświadczeń między państwami członkowskimi i innymi krajami stowarzyszonymi (Norwegią) w odniesieniu do wdrażania szczególnego prawodawstwa i polityki Unii Europejskiej w zakresie charakterystyki energetycznej budynków, a w szczególności w odniesieniu do transpozycji i wdrożenia dyrektywy EPBD (DYREKTYWA 2018/844/UE) oraz trwającego przeglądu tej dyrektywy.

CA VI EPBD Project has received funding from the European Union’s LIFE Programme under Grant Agreement No Project 101102078 — LIFE21-CET-CA-CAEPBD6. The sole responsibility for the content of this document lies entirely with the author’s view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.