Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego

12.12.2022

Warunki oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego WO-KOT/35/01 wydanie 1

Instytut Techniki Budowlanej wraz z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów opracował Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT-35/01 wydanie 1 "Wyroby / zestawy malarskie do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych". 
Warunki Oceny WO-KOT-35/01 wydanie 1 są przeznaczone do stosowania przy wydawaniu Krajowych Ocen Technicznych dotyczących wyrobów objętych grupą 35 według Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Instytut Techniki Budowlanej wraz z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów opracował Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT-35/01 wydanie 1 "Wyroby / zestawy malarskie do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych".
Warunki Oceny WO-KOT-35/01 wydanie 1 są przeznaczone do stosowania przy wydawaniu Krajowych Ocen Technicznych dotyczących wyrobów / zestawów malarskich do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych objętych grupą 35 według Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z późn. zm.).

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.