Plan równości płci dla ITB na lata 2022-2027

07.07.2022

Okładka Planu Równości Płci dla Instytutu Techniki Budowlanej na lata 2022-2027

Instytut Techniki Budowlanej przyjął Plan równości płci na lata 2022-2027. Dokument zawiera diagnozę stanu oraz propozycję działań Instytutu w zakresie wspierania równości płci. Plan został podpisany przez Dyrektora ITB dr. inż. Roberta Geryło i wprowadzony w życie Zarządzeniem nr 23 z dnia 7 lipca 2022 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Instytut Techniki Budowlanej przyjął Plan równości płci na lata 2022-2027. Dokument zawiera diagnozę stanu oraz propozycję działań Instytutu w zakresie wspierania równości płci. Plan został podpisany przez Dyrektora ITB dr. inż. Roberta Geryło i wprowadzony w życie Zarządzeniem nr 23 z dnia 7 lipca 2022 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.


Zarządzenie Nr 23 Dyrektora ITB w sprawie wprowadzenia w życie Planu Równości Płci dla ITB na lata 2022-2027

Plan Równości Płci dla Instytutu Techniki Budowlanej na lata 2022-2027