Otwarte zebranie Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych KILiW PAN

17.03.2023

obrazek dekoracyjny - pracownik budowy na tle miasta

W dniu 17 marca 2023 r. w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie odbyło się otwarte zebranie Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.

W dniu 17 marca 2023 r. w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie odbyło się otwarte zebranie Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.


Podczas spotkania dr inż. Robert Geryło, dyrektor ITB wygłosił wystąpienie okolicznościowe nt. Taksonomia UE w odniesieniu do inwestycji budowlanych.

Uczestnicy zebrania mieli możliwość zapoznania się z działalnością Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB podczas prezentacji dr. hab. inż. Artura Piekarczuka, prof. Instytutu, kierownika Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB.

Prezentację nt. metod wspomagających podejmowanie decyzji w budownictwie na terenach poddanych wpływom oddziaływań górniczych. Przykład projektowania i nadzoru budowy obiektu użyteczności publicznej wygłosił dr inż. Leszek Słowik, zastępca kierownika Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB.