Porozumienie Wojskowej Akademii Technicznej i Instytutu Techniki Budowlanej

14.02.2023

Spotkanie na Wojskowej Akademii Technicznej

Współpraca naukowo-dydaktyczna w zakresie dyscypliny inżynierii lądowej, geodezji i transportu w obszarze budownictwa to główne założenia porozumienia, które w dniu 10 lutego 2023 r. podpisały Wojskowa Akademia Techniczna i Instytut Techniki Budowlanej.

Współpraca naukowo-dydaktyczna w zakresie dyscypliny inżynierii lądowej, geodezji i transportu w obszarze budownictwa to główne założenia porozumienia, które w dniu 10 lutego 2023 r. podpisały Wojskowa Akademia Techniczna i Instytut Techniki Budowlanej.


W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli ze strony Wojskowej Akademii Technicznej: Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, dziekan Wydziału płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski, prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski prorektor WAT ds. naukowych i dr inż. Anna Szcześniak, prodziekan WIG ds. kształcenia.

Ze strony Instytutu Techniki Budowlanej w spotkaniu uczestniczyli: dyrektor Instytutu dr inż. Robert Geryło oraz kierownik Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu dr hab. inż. Artur Piekarczuk, prof. ITB.

Głównym zamierzeniem porozumienia jest nawiązanie i zacieśnienie współpracy naukowej, badawczej, rozwojowej i publikacyjnej WAT i ITB.  Porozumienie ma również umożliwić wzajemny rozwój kadry naukowej przez wymianę stażową i możliwość realizacji praktyk. Wymiana doświadczeń naukowych oraz potencjałów badawczych ma skutecznie  umożliwić pozyskiwanie projektów i grantów badawczych oraz wzajemnie uzupełniać i rozwijać możliwości badawcze w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport.


Autor zdjęć: Alicja Szulc