Nowości wydawnicze ITB

15.02.2023

dwie publikacje ITB - okładki

Ukazały się nowe wydawnictwa ITB: Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych i murowych. Poradnik. L. Runkiewicz, J. Sieczkowski oraz Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2, P. Turkowski, G. Woźniak.

Ukazały się nowe wydawnictwa ITB:

Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych i murowych. Poradnik.
L. Runkiewicz, J. Sieczkowski

Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2023, ISBN 978-83-249-8640-8, s. 128, il., format B5

W poradniku podano zasady diagnostyki, oceny bezpieczeństwa i niezawodności oraz przeprowadzania wzmocnień konstrukcji żelbetowych i murowych budownictwa powszechnego – płaskich lub przestrzennych ustrojów słupowych, słupowo-ryglowych, płytowo--słupowych, ramowych, powłokowych oraz mieszanych. Opisano ogólną metodę diagnostyki konstrukcji żelbetowych i murowych, zasady przeprowadzania badań konstrukcji i podłoża oraz materiałów, z których konstrukcje te są wykonane. Przedstawiono ocenę obciążeń konstrukcji, analizę i ocenę bezpieczeństwa i niezawodności, zasady obciążeń próbnych elementów i konstrukcji oraz zasady wzmocnień elementów konstrukcji. Podano przykłady wzmocnienia fundamentów, słupów, belek, stropów oraz istniejących budynków w sąsiedztwie obiektów realizowanych, a także warunki techniczne wykonania i odbioru robót wzmacniających.
Poradnik został rozszerzony o część dotyczącą konstrukcji murowych, uaktualniono również przepisy techniczne i normy.


Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2
P. Turkowski, G. Woźniak.

Seria: Projektowanie według Eurokodów. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2023
ISBN 978-83-249-8639-2, s. 88, il., format B5

W pracy omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji z betonu. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcje, właściwości betonu oraz elementów żelbetowych i sprężonych w warunkach pożarowych. Przedstawiono zasady i metody ustalania odporności ogniowej elementów monolitycznych i prefabrykowanych, podane w Eurokodzie PN-EN 1992-1-2 oraz w dziewięciu zharmonizowanych normach wyrobów z betonu, w tym metodę danych tabelarycznych, metodę izotermy 500°C oraz metodę strefową. Informacje zilustrowano przykładami obliczeniowymi. Opracowanie jest adresowane przede wszystkim do projektantów i wykonawców konstrukcji żelbetowych oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Nowelizacja objęła szczególnie rozdział 6 „Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji z betonu”.


Wydawnictwa ITB można zakupić w:

  • Ksiegarniach internetowych
  • Księgarni ITB, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. 22 57 96 243
  • Sprzedaży wysyłkowej: tel. 22 56 64 208, e-mail: sprzedaz@itb.pl