Nowości wydawnicze ITB

02.10.2021

Okładki wydawnictw ITB

Ukazały się nowe wydawnictwa ITB:
Elewacje wentylowane. O. Kopyłow, seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 14;
Naprawy konstrukcji z betonu przy użyciu kompozytów z żywic syntetycznych. A. Sokalska, M. Suchan, T. Możaryn, seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 9

Ukazały się nowe wydawnictwa ITB:

Elewacje wentylowane. O. Kopyłow,

seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 14. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2021, ISBN 978-83-249-8605-7, s. 38, il. tabl., format B5

Opracowanie zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru elewacji wentylowa-nych, wykonanych z okładzin elewacyjnych, montowanych do ścian zewnętrznych budynków z wykorzystaniem podkonstrukcji. Warunki obejmują elewacje z okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, włóknisto-cementowymi, z laminatów HPL. Warunki zostały opracowane zgodnie z Zaleceniami Udzielania Europejskich Ocen Technicznych ETAG-034. Cz. 1 i 2: Zestawy do wykonania okładzin ścian zewnętrznych.

Elewacją wentylowaną nazywane są systemy elewacyjne ze szczeliną powietrzną (wentylacyjną) pomiędzy warstwą termoizolacyjną a okładziną, w której przepływa powietrze przeciwdziałające zawilgoceniu tej warstwy. W publikacji omówiono również podstawowe błędy popełniane podczas wykonywania elewacji.

Opracowanie nie dotyczy elewacji wentylowanych, wykonanych z samonośnych warstwowych płyt izolacyjnych, odpowiadających normie PN-EN 14509, oraz samonoś-nych płyt kompozytowych, których jedna lub dwie okładziny wykonane są z różnych materiałów organicznych, mineralnych lub metalowych.


Naprawy konstrukcji z betonu przy użyciu kompozytów z żywic syntetycznych. A. Sokalska, M. Suchan, T. Możaryn,

seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 9. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2021, ISBN 978-83-249-8608-8 (wersja papierowa), ISBN 078-83-249-8609-5 (PDF), s. 18, format B5.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru napraw konstrukcji z betonu przy użyciu wyrobów będących kompozytami z żywic syntetycznych.

Roboty naprawcze mogą obejmować: uzupełnienie ubytków betonu w zniszczonej otulinie, jeżeli nie nastąpiło odsłonięcie zbrojenia lub jego korozja, zahamowanie procesów korozji zbrojenia, jeżeli beton utracił właściwości ochronne w stosunku do stali, a pręty nie zostały uszkodzone w stopniu wymagającym uzupełnienia, a także iniekcję i wypełnienie rys oraz pustek powstałych w konstrukcji.

Do wykonywania napraw wymienionych wyżej stosuje się m.in.: żywice syntetyczne lub mieszanki z żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikującymi, takimi jak plastyfikatory, barwniki.

Uzupełniony zeszyt jest przeznaczony dla projektantów, wykonawców oraz inspektorów nadzorujących roboty remontowe.


Wydawnictwa ITB można zakupić:

  • Sklep internetowy na www.itb.pl.
  • Księgarnia ITB, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. 22 57 96 243
  • Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56 64 208, e-mail: sprzedaz@itb.pl