Konferencja "Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych"

01.02.2023

V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

Instytut Techniki Budowlanej został współorganizatorem V. Międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej "Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych" 2023, która odbyła się w dniu 9 lutego 2023 roku w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w sali "Pod Kopułą" przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Instytut Techniki Budowlanej został współorganizatorem V. Międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej "Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych" 2023, która odbyła się w dniu 9 lutego 2023 roku w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w sali "Pod Kopułą" przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.


PROGRAM KONFERENCJI