ITB partnerem w konsorcjum nowego projektu

16.03.2023

Ilustracja dla zrównoważonego budownictwa

W marcu 2023 roku sfinalizowano proces podpisywania umowy konsorcjum dotyczącej realizacji projektu pt. „CirCon4Climate - wzmocnienie praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym na rzecz ochrony klimatu (CirCon4Climate - Circular Construction Practices for Climate).

logo projektu EUKI


W marcu 2023 roku sfinalizowano proces podpisywania umowy konsorcjum dotyczącej realizacji projektu pt. „CirCon4Climate - wzmocnienie praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym na rzecz ochrony klimatu (CirCon4Climate - Circular Construction Practices for Climate).

Stronami umowy są: Czech Technical University in Prague; ITB Instytut Techniki Budowlanej; ZAG Zavod za gradbeništvo Slovenije; Innowo Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Leibniz- Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR)

Projekt jest finansowany w ramach European Climate Initiative EUKI przez Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ze środków Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Działań na rzecz Klimatu (BMWK).

Prace będą dotyczyły wdrożenia praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym w krajach konsorcjantów.


This project is part of the European Climate Initiative (EUKI). EUKI is a project financing instrument by the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK). The EUKI competition for project ideas is implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. It is the overarching goal of the EUKI to foster climate cooperation within the European Union (EU) in order to mitigate greenhouse gas emissions.


 www.euki.de


Suppoted by: 

Loga projektu EUKI