Nowości wydawnicze ITB

11.06.2021

Okładki wydawnictw

Ukazały się nowe wydawnictwa ITB:
Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych. E. Sudoł, Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych. P. Więch, S. Zakrzewski, Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Ukazały się nowe wydawnictwa ITB:

Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych. E. Sudoł, Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2021
ISBN 978-83-249-8599-9, s. 28, il., format B5

Opracowanie zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru robót związanych z montażem podłóg zewnętrznych z desek kompozytowych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Dotyczy podłóg na lewarach, wykonywanych z zastosowaniem zestawu wyrobów (deski kompozytowe, legary, elementy mocujące i uzupełniające), tworzącego z technologią montażu system podłogowy.

Autorka odnosi się do podłóg przeznaczonych do ruchu pieszego, montowanych na zewnątrz budynków na podłożu betonowym, a także okładzin zewnętrznych schodów betonowych. Publikacja zawiera wymagania dotyczące właściwości materiałów, podłoża i sposobów jego oceny.


Zbrojenie konstrukcji żelbetowych. P. Więch, S. Zakrzewski, Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 6. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2021 (nowelizacja)
ISBN 978-83-249-8598-2, s. 38, il., format B5

Opracowanie zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru zbrojenia konstrukcji żelbetowych realizowanych jako monolityczne lub prefabrykowane. W zeszycie uwzględniono obecny stan prawny i odniesiono się do niego w zapisach.

W publikacji podjęto zagadnienia dotyczące: materiałów do wykonania zbrojenia, odbioru tych materiałów i robót zbrojarskich, odchyłek wykonania zbrojenia, tolerancji spoin, łączenia prętów przez zgrzewanie i spawanie oraz kontroli jakości połączeń spajalnych.

Opracowanie zawiera załącznik z tablicami na temat m.in. gatunków stali zbrojeniowej, cechowania prętów czy gatunków elektrod.


Wydawnictwa ITB można zakupić:

  • Sklep internetowy na www.itb.pl.
  • Księgarnia ITB, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. 22 57 96 243
  • Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56 64 208, e-mail: sprzedaz@itb.pl