Artykuł w "Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering"

12.09.2023

grafika dekoracyjna - artykuł naukowy
Artykuł "Stress–Strain Responses of Calcium Fly Ash" autorstwa dra Marcina Witowskiego z Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB oraz współautorstwa prof. dr hab. inż. Katarzyny Zabielskiej-Adamskiej z Zakładu Geotechniki Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej i dra Stanisława Łukasika z Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB został opublikowany w "Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering" (200 pkt na liście MEiN).

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.