Budynki z obudową z płyt warstwowych. Diagnostyka stanu technicznego obudowy

23.08.2023

Okładka publikacji ITB
W poradniku autorstwa Ołeksija Kopyłowa i Jana Sieczkowskiego omówiono zasady przeprowadzania kontroli okresowych i kontroli bezpieczeństwa, a także badań i ocen stanu technicznego ścian zewnętrznych i dachów budynków z obudową z płyt warstwowych.

Ołeksij Kopyłow, Jan Sieczkowski
Poradnik nr 504/2023
ISBN 978-83-249-8662-0, 978-83-249-8663-7 (PDF)
Instytut Techniki Budowlanej 2023
Stron 39

W poradniku omówiono zasady przeprowadzania kontroli okresowych i kontroli bezpieczeństwa, a także badań i ocen stanu technicznego ścian zewnętrznych i dachów budynków z obudową z płyt warstwowych. Na podstawie wieloletniego doświadczenia eksperckiego, a także analiz protokołów kontroli budynków wskazano niezbędną aparaturę oraz tryb przeprowadzania kontroli, umożliwiających wiarygodne oceny stanu technicznego tego typu budynków. Opisano również najczęściej występujące nieprawidłowości wykonania (montażu) i uszkodzenia obudów z płyt warstwowych oraz przedstawiono przyczyny ich powstawania.

Poradnik przeznaczony jest dla właścicieli i zarządców budynków z obudowami z płyt warstwowych oraz uprawnionych osób dokonujących kontroli okresowych i kontroli bezpieczeństwa tych elewacji. Stanowi on pomoc dla projektantów i wykonawców obudów z płyt warstwowych, a także służb nadzoru budowlanego.