Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 2023/2461

09.11.2023

Pióro na tle flagi Unii Europejskiej - ilustracja dekoracyjna
DECYZJĘ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2023/2461 z dnia 7 listopada 2023 r. zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2019/451

9 listopada 2023 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE DECYZJĘ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2023/2461 z dnia 7 listopada 2023 r. zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2019/451 w sprawie zharmonizowanych norm dotyczących wyrobów budowlanych, opracowanych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.