Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1473

20.07.2023

Rząd masztów z flagami UE - ilustracja dekoracyjna
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/1473 z dnia 17 lipca 2023 r.

W dniu 18 lipca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym L181 DECYZJĘ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2023/1473 z dnia 17 lipca 2023 r. zmieniającą Decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących membran do stosowania jako wyroby podkładowe do dachów albo ścian bądź obu tych zastosowań oraz innych wyrobów budowlanych.