Dołącz do katalogu promującego polski sektor budowlany

26.03.2024

Jeśli działasz w branży budowlanej, a Twoja firma jest zarejestrowana w Polsce, masz szansę bezpłatnie promować swój biznes poprzez zamieszczenie profilu firmy w wydawanym w formie e-booka katalogu promującym polski sektor budowlany, którego wydawcą będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w ramach projektu "Umiędzynarodowienie MŚP – BRAND HUB".

Publikacja w formie bezpłatnego katalogu online będzie aktywnie promowana wśród międzynarodowych podmiotów, takich jak inwestorzy, klienci, instytucje otoczenia biznesu, dystrybutorzy oraz potencjalni partnerzy biznesowi polskich firm.

Umieszczenie wpisu w katalogu jest bezpłatne. Formularz zgłoszeniowy w języku angielskim można wypełnić do 05.04.2024 r. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w publikacji, przyjmowane będą zgłoszenia zgodnie z kolejnością ich wpływu.

Publikacja zostanie wydana w ramach projektu niekonkurencyjnego "Umiędzynarodowienie MŚP – BRAND HUB", realizowanego przez PARP i finansowanego ze środków UE, w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 2.26 Programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027".