Dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. instytutu, laureatem tegorocznej edycji prestiżowej nagrody im. prof. Stefana Bryły

28.05.2024

Dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. ITB, został laureatem prestiżowej nagrody im. prof. Stefana Bryły, przyznanej przez Zarząd Główny PZITB w dziedzinie konstrukcji budowlanych. Profesor Wojciech Węgrzyński otrzymał nagrodę za osiągnięcie pt. „Paradygmat pożaru w projektowaniu konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem materiałów palnych”.

Nagrodzono wybitne doświadczalne i teoretyczne prace naukowo-badawcze, dotyczące bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji budowlanych, zrealizowane w Instytucie Techniki Budowlanej we współpracy międzynarodowej z Imperial College London, brytyjską firmą OFR oraz organizacją Structural Timber Alliance.

Na uwagę zasługuje odniesienie się do udoskonalonego opisu fizyki pożaru na potrzeby analiz konstrukcji budynków powstałych w technologii drewna klejonego CLT oraz opisu właściwości pożarowych innowacyjnych naturalnych materiałów w budownictwie, w tym biokomponentów w betonie czy innowacyjnych rozwiązań biologicznie czynnych elewacji. Profesor W. Węgrzyński, poprzez eksperyment i symulację, współtworzy podwaliny rozwoju nowoczesnych metod obliczeniowych i projektowych poprzez uwidocznienie natury pożaru i skomplikowanych interakcji pomiędzy ogniem a konstrukcją budynku. Laureat odebrał tę nagrodę w dniu 22 maja 2024 r. podczas XXXI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Awarie Budowlane”.