Dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. instytutu wybrany na Członka Rady Doradczej IAFSS

02.10.2023

Profesor Wojciech Węgrzyński
Dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. instytutu został wybrany na Członka Rady Doradczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauki o Bezpieczeństwie Pożarowym (International Association for Fire Safety Science - IAFSS).

Serdecznie gratulujemy!

Dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. instytutu został wybrany na Członka Rady Doradczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauki o Bezpieczeństwie Pożarowym (International Association for Fire Safety Science - IAFSS) jako jeden z sześciu reprezentantów Europy.

Więcej informacji nt. stowarzyszenia: