Dyrektor ITB wybrany na Prezydenta ENBRI

17.02.2023

Dr Robert Geryło

W dniu 15 lutego 2023 roku dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu, został wybrany na Prezydenta ENBRI (European Network of Building Research Institutes) – Europejskiej Sieci Instytutów Badawczych Budownictwa, która w tym roku obchodzi 35-lecie istnienia.

 

 

Serdecznie gratulujemy!

W dniu 15 lutego 2023 roku dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu, został wybrany na Prezydenta ENBRI (European Network of Building Research Institutes) – Europejskiej Sieci Instytutów Badawczych Budownictwa, która w tym roku obchodzi 35-lecie istnienia.

Organizacja ENBRI została utworzona w 1988 r. przez wiodące europejskie instytucje prowadzące działalność badawczą w obszarze budownictwa. Obecnie zrzesza 19 jednostek, w tym: BAM (Niemcy), BuildWise (Belgia), CSTB (Francja), EMI (Węgry), EMPA (Szwajcaria), Enterprise IR (Irlandia), IETcc-CSIC (Hiszpania), IMS Institute (Serbia), ITB (Polska), LNEC (Portugalia), RISE (Szwecja), BUILD (Dania), SINTEF (Norwegia), TNO (Holandia), TSUS (Słowacja), TZUS (Czechy), URBAN-INCERC (Rumunia), VTT (Finlandia), ZAG (Słowenia). Instytut Techniki Budowlanej jest członkiem ENBRI od 2000 roku, a reprezentant ITB po raz pierwszy przewodniczy organizacji.

Działalność badawcza instytucji zrzeszonych w ENBRI obejmuje szerokie spektrum zagadnień budownictwa i funkcjonowania środowiska obszarów zurbanizowanych i zapewnia stałe poszerzanie naszej wiedzy oraz doświadczenia w sektorze budowlanym. Instytucje tworzące ENBRI dysponują unikalnymi obiektami badawczymi w globalnej skali.

Celem ENBRI jest promowanie korzyści płynących z inwestycji w badania i rozwój w budownictwie na poziomie krajowym, regionalnym i europejskim, promowanie współpracy międzyinstytucjonalnej, współpraca z instytucjami Unii Europejskiej i interesariuszami europejskiego sektora budowlanego oraz działalność skutecznie przyczyniająca się do poprawy konkurencyjności, zrównoważonego rozwoju, jakości i bezpieczeństwa.

Aktualna strategia ENBRI „Building for Society - Future Research and Innovation Needs” koncentruje się na wyzwaniach w następujących głównych obszarach zagadnień: aspekty społeczne; odporność obiektów budowlanych i obszarów zurbanizowanych, transformacja energetyczna i efektywność energetyczna; efektywna gospodarka zasobami i gospodarka o obiegu zamkniętym; cyfryzacja i rewolucja przemysłowa 4.0; transformacja miast i obszarów miejskich.