Dzień Budowlanych 2023

03.10.2023

Warszawa

Teatr Sabat

Zdjęcie budynków - zdjęcie o charakterze dekoracyjnym
Zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości z okazji Dnia Budowlanych

Dzień Budowlanych 2023 będzie okazją do spotkania po 3-letniej przerwie, przedstawicieli różnych środowisk budowlanych, mieszkaniowych i przemysłu wyrobów budowlanych, wymiany poglądów na temat sytuacji i perspektyw sektora, okazją do pogłębienia integracji ludzi na co dzień zajmujących się budownictwem i decydujących o jego sprawach. Uroczystość objęta jest honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

3 października 2023 roku w Warszawie, w Teatrze SABAT przy ul. Foksal 16 odbędą się Centralne Obchody "Dnia Budowlanych", których Koordynatorem organizacyjnym jest Związek Zawodowy "Budowlani". Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Instytut Techniki Budowlanej jest jednym ze współorganizatorów.
W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele władz państwowych, samorządów, instytucji naukowych, związków, izb, stowarzyszeń branżowych, pracodawcy oraz związkowcy.W programie przewidziano wystąpienia okolicznościowe gości i przedstawicieli środowiska, a także wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych dla budownictwa. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania odbędzie się część artystyczna oraz bankiet.
Udział w Dniu Budowlanych jest odpłatny (szczegóły w karcie zgłoszeniowej). Kartę zgłoszeniową należy przesłać w terminie do dnia 15 września 2023 r. na adres mailowy: info@zzbudowlani.pl
Ilość miejsc jest ograniczona. Wszelkich dodatkowych informacji na temat uroczystości udziela Krajowy Komitet Organizacyjny Dnia Budowlanych 2023 tel. 22/ 825 60 61, mail: info@zzbudowlani.pl
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.