Dzień Budowlanych 2023

03.10.2023

Warszawa

Teatr Sabat

Zdjęcie budynków - zdjęcie o charakterze dekoracyjnym
3 października 2023 roku w Warszawie, w Teatrze SABAT przy ul. Foksal 16 odbyły się Centralne Obchody "Dnia Budowlanych", których Koordynatorem organizacyjnym był Związek Zawodowy "Budowlani".

Dzień Budowlanych 2023 był okazją do spotkania po 3-letniej przerwie, przedstawicieli różnych środowisk budowlanych, mieszkaniowych i przemysłu wyrobów budowlanych, wymiany poglądów na temat sytuacji i perspektyw sektora, okazją do pogłębienia integracji ludzi na co dzień zajmujących się budownictwem i decydujących o jego sprawach. Uroczystość był objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Instytut Techniki Budowlanej był jednym ze współorganizatorów.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządów, instytucji naukowych, związków, izb, stowarzyszeń branżowych, pracodawcy oraz związkowcy. W programie przewidziano wystąpienia okolicznościowe gości i przedstawicieli środowiska, a także wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych dla budownictwa. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania odbyła się część artystyczna oraz bankiet.
Kartę zgłoszeniową można było przesłać do dnia 15 września 2023 r. na adres mailowy: info@zzbudowlani.pl